Výměna a vrácení zboží

Výměna a vrácení zboží

  1. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dní od doručení objednávky.
  2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
  • Odeslat dopis, nejlépe e-mailem na adresu info@all4babies.cz
  • Vzor dopisu ke stažení zde: PDF Word
  • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
  • Zboží odesílané a doručené zpět Prodávajícímu musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Zásilku je Kupující povinen pojistit na částku hodnoty zboží, které zásilka obsahuje.
  • Zásilky zaslány na dobírku či na jinou adresu, než je uvedeno výše, nebudou od přepravce převzaty.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku dle přání Kupujícího a zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.
  • Adresa pro vrácení zboží:

            ADELAINE trade s.r.o.

            Návsí 288

            739 92 Návsí


All4Babies © 2015-2022