Dodací podmínky

Dodací podmínky

  • Objednané zboží bude odesláno dopravní službou zvolenou Kupujícím. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
  • Při nákupu zboží nad 2 000,- Kč s DPH a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.
  • Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v 5. bodě těchto dodacích podmínek. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
  • Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
  • Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.
  • Objednané zboží lze po předchozí domluvě na e-mailu info@all4babies.cz vyzvednout osobně na adrese: Návsí 288, 739 92 Návsí.
  • Objednané zboží lze vyzvednout v pracovní dny 7:00 – 15:00 a lze platit v hotovosti.
  • Informace týkající se dopravy nalezente v sekci Doprava a platba.

 


All4Babies © 2015-2022